ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Επίπεδοι αντιτριβικοί ή ελαιάντοχοι ή θερμάντοχοι, με λινά, πλάτους από 400mm έως και 1400mm ή και μεγαλύτερου πλάτους

Επίπεδοι με συρματόσχοινα ή πλέγμα

Με χυτό τακούνι (CHEVRON) και λινά

Ειδικών εφαρμογών (με κυματοειδές παραπέτο – φυσαρμόνικα ή / και χυτό τακούνι)

Επίπεδοι αντιτριβικοί ή ελαιάντοχοι ή θερμάντοχοι, με λινά, πλάτους από 400mm έως και 1400mm ή και μεγαλύτερου πλάτους

Επίπεδοι με συρματόσχοινα ή πλέγμα

Με χυτό τακούνι (CHEVRON) και λινά

Ειδικών εφαρμογών (με κυματοειδές παραπέτο – φυσαρμόνικα ή / και χυτό τακούνι)

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Συνδετήρες GoSmart, Gorflex & Flexco για ιμάντες μεταφοράς καθώς και εργαλεία/οδηγούς τοποθέτησης αυτών

Μπαλώματα ελαστικά για την επισκευή ιμάντων μεταφοράς, με ή χωρίς λινό, διαφόρων διαστάσεων

Κόλλες ψυχρής ένωσης με σκληρυντικό

Κόλλες θερμής ένωσης

Ελαστικά παραπέτα για πλαϊνά ταινιοδρόμων, με ή χωρίς λινό

Ελαστικά τακούνια και πλαϊνά τύπου φυσαρμόνικας, διαφόρων διαστάσεων

Επίπεδα ή μπακλαβωτά ελαστικά φύλλα για επενδύσεις τυμπάνων

Αστάρια Μετάλλου για επένδυση τυμπάνων

Ξύστρες για τον καθαρισμό ιμάντων μεταφοράς, πολυουρεθάνης με μηχανισμό στήριξης

Ειδικά ελαστικά φύλλα για τον καθαρισμό ιμάντων μεταφοράς

Τύμπανα και ράουλα ταινιοδρόμων

Πρέσες θερμής / ψυχρής συγκόλλησης

 

Εξαρτήματα στήριξης και σύνδεσης ιμάντων αναβατορίου

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Συνδετήρες GoSmart, Gorflex & Flexco για ιμάντες μεταφοράς καθώς και εργαλεία/οδηγούς τοποθέτησης αυτών

Μπαλώματα ελαστικά για την επισκευή ιμάντων μεταφοράς, με ή χωρίς λινό, διαφόρων διαστάσεων

Κόλλες ψυχρής ένωσης με σκληρυντικό

Κόλλες θερμής ένωσης

Ελαστικά παραπέτα για πλαϊνά ταινιοδρόμων, με ή χωρίς λινό

Ελαστικά τακούνια και πλαϊνά τύπου φυσαρμόνικας, διαφόρων διαστάσεων

Επίπεδα ή μπακλαβωτά ελαστικά φύλλα για επενδύσεις τυμπάνων

Αστάρια Μετάλλου για επένδυση τυμπάνων

Ξύστρες για τον καθαρισμό ιμάντων μεταφοράς, πολυουρεθάνης με μηχανισμό στήριξης

Ειδικά ελαστικά φύλλα για τον καθαρισμό ιμάντων μεταφοράς

Τύμπανα και ράουλα ταινιοδρόμων

Πρέσες θερμής / ψυχρής συγκόλλησης

 

Εξαρτήματα στήριξης και σύνδεσης ιμάντων αναβατορίου