ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & Η/Ζ

Κατασκευή Πινάκων Μέσης Τάσης

Κατασκευή Πινάκων Χαμηλής Τάσης καθώς και των αυτοματισμών αυτών

Κατασκευή πινάκων αντιστάθμισης Άεργου Ισχύος (συν.φ).

Ηλεκτρολογικό υλικό βιομηχανικού τύπου (Χαμηλής και Μέσης Τάσης) των οίκων AEG – ABB – SCHNEIDER

Μετασχηματιστές Μέσης Τάσης (15-20KV) ελαίου και ξηρού τύπου

Κονσόλες χειρισμού βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Ηλεκτροκινητήρες – Ηλεκτρομειωτήρες

Ελαστικά δάπεδα για χώρους Υποσταθμών Μέσης Τάσης

Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη από τη FOURGROUP

Κατασκευή Πινάκων Μέσης Τάσης

Κατασκευή Πινάκων Χαμηλής Τάσης καθώς και των αυτοματισμών αυτών

Κατασκευή πινάκων αντιστάθμισης Άεργου Ισχύος (συν.φ).

Ηλεκτρολογικό υλικό βιομηχανικού τύπου (Χαμηλής και Μέσης Τάσης) των οίκων AEG – ABB – SCHNEIDER

Μετασχηματιστές Μέσης Τάσης (15-20KV) ελαίου και ξηρού τύπου

Κονσόλες χειρισμού βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Ηλεκτροκινητήρες – Ηλεκτρομειωτήρες

Ελαστικά δάπεδα για χώρους Υποσταθμών Μέσης Τάσης

Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη από τη FOURGROUP

  • Μονοφασικά (βενζίνης & πετρελαίου)
  • Τριφασικά (πετρελαίου / ανοικτού & κλειστού τύπου)
  • Με πίνακα αυτόματης εναλλαγής (σε περίπτωση διακοπής παροχής από ΔΕΗ και αυτόματη επαναφορά)

Enerbox Σύστημα anti blackout από τη FOURGROUP

Το Enerbox είναι ένας μετατροπέας τάσης που μετατρέπει τη, χαμηλής έντασης,

ενέργεια των μπαταριών σε εναλλασσόμενο μονοφασικό ρεύμα 230V με σταθεροποιημένη τάση.
Με κύρια παροχή σταθερού ηλεκτρικού ρεύματος, οι μπαταρίες φορτίζονται αυτόματα επιστρέφοντας στην αρχική τους φόρτιση.
Απευθύνεται σε μονοφασικού τύπου (230V) χρήσεις για οικιακό και βιομηχανικό εξοπλισμό,
για ηλεκτροδότηση ηλεκτρικών μηχανών, αντλιών, φωτισμού και κλιματισμού.