Η εταιρία Depreux,
ανάμεσα στους 4 μεγαλύτερους
κατασκευαστές ταινιοδρόμων

για επίγεια & υπόγεια εξόρυξη βαρέως τύπου

Ανακαλυψτε την

Η εταιρεία ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με γνώμονα τη διαρκή ποιοτικά εξυπηρέτηση των πελατών της, συνεχώς αναζητά και συνεργάζεται με μεγάλους ευρωπαϊκούς οίκους στον τομέα των ελαστικών ιμάντων μεταφοράς και αναλωσίμων.  Αντιπροσωπεύουμε αποκλειστικά για την Ελλάδα το Γαλλικό όμιλο εταιριών Cobra Group στον τομέα των ελαστικών μεταφορικών ταινιοδρόμων και διαφόρων αναλωσίμων.

Επιπρόσθετα η εταιρεία ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των Ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών, στην προμήθεια ηλεκτρολογικών πινάκων διαφόρων εφαρμογών, ενώ στις ιδιόκτητες αποθήκες της διαθέτει ευρεία γκάμα ηλεκτρολογικού υλικού.

Ειδικότερα, όσον αφορά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, η εταιρεία συνεργάζεται με τον Ιταλικό Οίκο Four Group Italy S.r.l.

Ιμάντες & Παρελκόμενα
Ηλεκτρολογικά
Cobra
Ιμάντες & Παρελκόμενα
Ηλεκτρολογικά
Cobra