Ο γαλλικός όμιλος Cobra Group SA εξειδικεύεται στην παραγωγή ταινιοδρόμων και μιας ποικιλίας εξαρτημάτων μεταφορικών ταινιών. Με απευθείας παρουσία σε 13 χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία, Ρωσία, Κίνα, Αυστραλία, Ινδία, Νότιος Αφρική, Ισπανία, Χιλή, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο) και με ένα ολοκληρωμένο δίκτυο συνεργατών, ο όμιλος Cobra Group είναι ανάμεσα στους 4 μεγαλύτερους κατασκευαστές ταινιοδρόμων στον κόσμο και ο τρίτος στην παραγωγή ταινιοδρόμων για εξόρυξη μεταλλευμάτων σε ορυχεία. Επιπλέον, είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή συνδετήρων και κατασκευής ταινιοδρόμων ειδικούς για την βιομηχανία τροφίμων.

Από τον Σεπτέμβριο 2016, η Λάμπρος Αθανασίου & Σία Ε.Ε. ανέλαβε την αποκλειστική αντιπροσώπευση της Cobra Group στην Ελλάδα στοχεύοντας στην ολοένα και μεγαλύτερη παρουσία των προϊόντων αυτών στην ελληνική αγορά

Ο όμιλος αποτελείται από τις κάτωθι εταιρίες:


  • Depreux: Ταινιόδρομοι για επίγεια-υπόγεια εξόρυξη και ειδικού τύπου δραστηριότητες. Ελαστικοί μεταφορικοί ιμάντες (EP)
    με 2,3,4 λινά διαφόρων τύπων (κανονικές, θερμάντοχες, ελαιάντοχες & συρμάτινες )

  • Goro: Συνδετήρες

  • Transco: Ταινιόδρομοι για Αγροτικές Δραστηριότητες και Βιομηχανία Τροφίμων

  • Indi: Ταινιόδρομοι για μεταφορά ειδικών προϊόντων

  • GoSmart: Εξαρτήματα ή παρελκόμενα/αναλώσιμα εξαρτήματα μεταφορικών ταινιοδρόμων

  • Mossιer: Παραγωγή πρεσσών θερμής συγκόλλησης για ταινιόδρομους

Ταινιόδρομοι Ασφαλείας ή Ταινιοδρόμους Αναβατορίου για υπέργειες εφαρμογές σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό EN12882

pdf αρχείο

Ταινιόδρομοι Ασφαλείας για χρήση σε ορυχεία και εξορύξεις υπεδάφους σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό EN14973

pdf αρχείο

Ταινιόδρομοι Ασφαλείας ή Ταινιοδρόμους Αναβατορίου για την μεταφορά ιδιαίτερα σκληρών υλικών που προκαλούν τριβή ή υλικών που έρχονται σε επαφή σε ιδιαίτερα εχθρικό περιβάλλον

pdf αρχείο

Απλοί Ταινιόδρομοι ή Ταινιόδρομοι Αναβατορίου που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά ιδιαίτερα ζεστών, σε θερμοκρασία, υλικών

pdf αρχείο

Απλοί Ταινιόδρομοι ή Ταινιοδρόμους Αναβατορίου για την μεταφορά υλικών που εμπεριέχουν ορυκτέλαια και άλλου είδους παρεμφερή υλικά

pdf αρχείο