Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τοποθέτηση μεταφορικών ιμάντων σε λατομείο αδρανών υλικών