Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τοπόθετηση μεταφορικών ιμάντων σε λατομείο αδρανών υλικών