Ιδιόκτητη αποθήκη Μεταφορικών Ιμάντων ‘Λάμπρος Αθανασίου&Σία Ε.Ε.’