Πίνακας Χαμηλής Τάσης 1250Α με γενικό διακόπτη διπλής ενέργειας